Colt Cambodja - Lytsewierrum.nl

Ga naar de inhoud

COLT CAMBODJA


Sinds juli 2013 zetten wij ons in voor een kindertehuis / schooltje in Pnom-Penh in Cambodja. COLT staat voor Cambodian Organisation for Living and Temporary-care. Het werd gerund door Frida de Boer (uit Itens, 2 km bij ons vandaan) en Wilco Schijff. Sinds december 2015 zijn er nieuwe begeleiders, maar Frida blijft via een bestuursfunctie nauw betrokken bij COLT.
Wij stellen bezoekers en kunstenaars van de expositie / open tuin en gasten van de theetuin op de hoogte van dit initiatief en vragen een vrijwillige (kleine) donatie voor Colt. Alle fooien die wij ontvangen stoppen wij er ook in. Er is geen strijkstok, iedere euro komt bij Frida. De opbrengsten staan onderaan deze pagina in blauw vermeld.

In 2016 gaan we er weer voor.  COLT zorgt bijvoorbeeld voor:

  • onderdak

  • en veilige leefomgeving

  • zorg, COLT werkt samen met de Visal Sok kliniek. Bij ziekte en ongeval gaan de kinderen naar deze kliniek. De kosten hiervoor zijn een belangrijke post in het budget. En jaarlijks komen (gepensioneerde) tandartsen en tandartsen in opleiding langs voor gebitscontrole en evt. behandeling.

  • onderwijs (niet alleen voor de 30 'eigen' kinderen, maar ook nog 200 andere kansarme kinderen): Engels, Chinees, computer- en naailessen. Omdat het aantal studenten bleef groeien heeft COLT in 2010, met dank aan veel sponsoren, een eigen school tegenover het kindertehuis kunnen bouwen. Al het onderwijs wordt gratis aangeboden aan de kinderen. Onze zoon Wouter gaat er dit jaar ook 2 maanden als vrijwilliger les geven

  • Sport, spel en ontspanning


COLT werkt hard om zijn doelstellingen te realiseren en om de kinderen een eerlijke kans te bieden op een betere toekomst. Ze zijn grotendeels afhankelijk van donaties en giften. Om u een idee te geven van de kosten:
een maand rijst kost  € 135,  schoolgeld voor 1 jaar universiteit € 325, een schooluniform € 9,30 shampoo, tandpasta,zeep per maand  € 36 en de huur per maand voor het kindertehuis + de school bedraagt € 600

Wij willen graag een handje helpen. Doet u mee?
Wij hebben weer een Doos voor Colt klaar staan en hopen dat we alle kinderen, begeleiders en vrijwilligers kunnen steunen. Hun project is ongelofelijk moedig, hartverwarmend en nodig!
Via onze website maken wij de resultaten bekend.

Klik hier voor de website van Colt Cambodja.                           Terug naar de expositie / open tuin


Wat hebben we met uw hulp kunnen overmaken naar Colt:


In 2017 is er voor € 900 euro verkocht en € 440 gedoneerd. Wij hebben dit aangevuld tot € 2025 en hebben dit bedrag begin juli overgemaakt. Namens COLT, Nel de Boer en ons hartelijk dank.

In 2016 is er voor € 550 verkocht, waren er € 95 overige inkomsten en is er € 340 gedoneerd. Samen met Nel de Boer hebben we dit geteld, in totaal dus € 985,-- Wij doen er wat bij en hebben begin juli € 1545 overgemaakt naar COLT. Opnieuw een prachtig bedrag, Allemaal weer hartelijk dank!


De moeder van Frida heeft tijdens de expositie van 2015 voor €1020 verkocht en er is € 1040 gedoneerd. Totaal € 2060  Wij verhogen dit met 50% tot € 3090. De liefdadigheidsstichting verdubbelt het zodat COLT € 6180 ontvangt. ALLEMAAL ONTZETTEND BEDANKT, UW GELD KOMT HÉÉÉL GOED TERECHT!!!  Zie de colt nieuwsbrief, bladzijde 5

In september 2014 hebben wij € 1700 overgemaakt op de bankrekening van COLT.

Over de maanden juli t/m september 2013 is er in totaal maar liefst € 440 gedoneerd. Op 7 oktober hebben we dit bij Frida's moeder gebracht. Alle gulle gevers HARTELIJK DANK!
Voor meer informatie over COLT Cambodja klik op de foto


Wereldprijs ASN BANK 2012

Publieksprijs

Aan de ASN Bank Wereldprijs 2012 deden 120 projecten mee. Na de eerste ronde bleven er twintig projecten over, vijf per categorie. Duizenden bezoekers van het online platform Voor de Wereld van Morgen brachten sinds eind september hun stem uit op een van deze twintig projecten. Mede op basis van die stemming koos de jury twaalf finalisten. Zij streden via een pitch voor de jury om de vier themaprijzen. Het publiek koos uit de twintig projecten de winnaar van de publieksprijs: Colt Solar project. COLT is een Nederlandse/Cambodjaanse non-gouvernementele organisatie waar straatkinderen worden opvangen. In augustus 2011 is Colt gestart met een solarproject om kinderen en de Cambodjaanse bevolking bewuster te maken van duurzame energie en te besparen op energiekosten.Terug naar de inhoud